Logo3

غلامرضا امامی

از انتشار کتاب خاطرات مئیر عزری اولین سفیر و نماینده رژیم صهیونیستی در ایران به کوشش خود خبر داد. امامی در این زمینه گفت: مئیر عزری متولد اصفهان و در یک خانواده یهودی بود. او پس از تاسیس حکومت صهیونیستی در سال ۱۹۵۰ میلادی به آنجا کوچ کرده و چندی بعد به ایران اعزام و نزدیک به ۲۰ سال سفیر این رژیم در حکومت محمدرضا پهلوی بود.


به گفته امامی عزری نقش مهمی را در ارتقای روابط ایران و رژیم صهیونیستی در بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۵ میلادی داشت و همچنین از فعالین آژانس یهود در ایران به شمار رفته و نقش مهمی در تسهیل مهاجرت یهودیان ایران به سرزمین های اشغالی ایفا می‌کرد.
این نویسنده و مترجم افزود: عزری در این کتاب از پیوندهای پیدا و پنهان دو حکومت صهیونیسی و پهلوی پرده برداری می‌کند. از گفتگوهایش با محمدرضا پهلوی و دیگر دولت مردان ایرانی و از سفرهای سیاست مداران دو کشور و نیز همکاری‌های سربسته امنیتی، سیاسی، نظامی، بازرگانی و فرهنگی آنها سخن می‌گوید و رازهایی سر به مهر و ناگفته در این زمینه را بازگو می‌کند.