Logo3

قطب‌الدین صادقی

از بی‌توجهی برخی سازمان‌ها در حمایت از نمایش ضدداعشی عزیز شنگال و شکل‌گیری نوعی تئاتر شبه خارجی جعلی در ایران انتقاد کرد. نویسنده و کارگردان تئاتر عزیز شنگال گفت: برای این کار نه قصد سودجویی داشتم و نه فروش. فقط می‌خواستم با این نمایش نسبت به مسئله‌ای که از دغدغه‌های جامعه ماست واکنشی نشان داده باشم، چرا که اندیشه داعش بیخ گوش ماست و ما باید در آثارمان از محبت، مقاومت و... صحبت کنیم. صادقی درباره دلایل و انگیزه خود از نگارش و اجرای نمایش «عزیز شنگال» توضیح داد: پس از دیدن تصویری از یک شنگالی که صحنه‌های خشونت بار زیادی را از رفتار داعشی‌ها دیده و بر اثر فشار نمی‌توانست صحبت کند یا اشک بریزد، تصمیم گرفتم این نمایش را بنویسم.

 

{module [220]}