Logo3
13

سیف‌اله صمدیان، دبیر دوازدهمین جشن تصویر سال درباره این جشن گفت:

یازده دوره جشن تصویر سال به طرز عجیبی زود گذشت. خاطرم است احمد مسجدجامعی چه آن زمان که در وزارت ارشاد بود و چه امروز که در شورای شهر است همیشه یکی از مخاطبان دایمی تصویر سال بوده است.
او ادامه داد: سال گذشته احمد مسجدجامعی به من گفت اگر در این مملکت یک به دو برسد نشان دهنده استمرار و تداوم یک کار است و جای خوشبختی است که شما توانسته‌اید یازده دوره جشن تصویرسال را برگزار کنید. این حرف مسجدجامعی در حالی گفته می‌شود که ما هیچ وقت در جریان برپایی این جشن دلمان را به حمایت دولت‌ها خوش نکرده‌ایم و همیشه سعی کرده‌ایم بر اساس رسالتی که داشته‌ایم کار خود را مستقلا انجام دهیم.