Logo3
2

امیرحسین شریفی در جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: حدود 20 نفر از اعضای شورای عالی تهیه‌کنندگان به همراه جمعی از مشاوران حضور داشتند و صحبت‌های خوبی انجام شد که بیشتر حول و حوش اقتصاد سینما، کپی رایت فیلم‌ها و نزدیک شدن بیشتر وزیر به سینما بود که در این زمینه اکثر تهیه‌کنندگان هم نظرات خود را مطرح کردند. از آقای جنتی درخواست شد تا برای اقتصاد سینما فکر اساسی شود و در این خصوص از مجلس برای سال آینده بودجه خوبی گرفته شود و همچنین از بخش خصوصی نیز حمایت بیشتری شود.
این تهیه‌کننده ادامه داد: یکی از مواردی که برای خود من بسیار اهمیت داشت، نگاه ویژه آقای جنتی به فیلم «آوازهای سرزمین من» بود که ایشان این فیلم را با دقت دیده بودند و به من گفتند بسیار فیلم خوب و مهمی است و همچنین با توجه به تسلط ایشان به زبان عربی از زبان فیلم نیز قدردانی کردند. بسیار خوشحالم که ایشان با این فرصت کم‌شان فیلم را دیدند اما متأسفانه کسانی که زیرمجموعه ایشان هستند این فیلم را ندیدند.