Logo3
Artesh Soriye

ارتش سوریه پس از پیشروی در شمال استان حلب، جاده شهر حلب به مرز ترکیه را بست.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه، وابسته به مخالفان سوری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه چندین روستا از جمله رتیان، حردتنین و باشکوی در شمال شهر حلب را از
گروه‌های مسلح بازپس گرفتند.
در این بیانیه آمده است که ارتش سوریه پس از آزادی این روستا‌ها توانست جاده حلب به مرز ترکیه را ببندد. در همین حال، کنترل شماری از روستا‌ها در شمال حلب باعث شد محاصره شهر نبل و الزهراء توسط گروه‌های مسلح تا حدود زیادی شکسته شود.