Logo3

یکی از تلخ‌ترین اخبار هفته گذشته خبری از قول رییس سازمان حفاظت زندان‌های کشور مبنی بر عدم بازگشت به زندان، زندانیان به مرخصی رفته بود. اصغر جهانگیر دردهمین همایش سراسری فرماندهان یگان حفاظت زندان‌ها استان‌ها طی سخنانی گفت: سال گذشته بیش از
7 هزار و ۹۰۰ زندانی که به مرخصی رفته اما بازنگشته بودند که از سوی یگاه حفاظت سازمان زندان‌ها دوباره دستگیر و به زندان بازگردانده شدند.
همین یگان در سال 92 بیش از ۶۰۰ هزار زندانی را از زندانی به زندان دیگر و یا از زندان به دادگاه برده‌اند. گرچه به گفته وی زندانیان فراری از زندان بار دیگر به زندان بازگشته‌اند که انشاا... این‌گونه باشد! اگر تنها درصد کمی ازاین زندانی‌ها هم به زندان بازنگشته باشند، تلخی این خبر دوچندان می‌شود. این در حالی است که بر اساس برخی آمار در۳۶ سال گذشته جمعیت کشور دو برابر اما جمعیت کیفری هفت برابر شده است.