Logo3

کتاب «خوراک و تاریخ » نوشته تام ستندیج با ترجمه محسن مینوخرد توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد. نویسنده این کتاب می‌گوید: در این کتاب نمی‌خواهم بگویم که کلید فهم تاریخ را در تک‌تک خوراک‌ها باید جست، همچنین نمی‌خواهم چکیده‌ای از سراسر تاریخ خوراک یا تاریخ جهان را به دست بدهم، بلکه با بهره گرفتن از رشته‌هایی علمی مانند ژنتیک، باستان شناسی، انسان‌شناسی، گیاه‌شناسی قومی و اقتصاد، بیشتر و به ویژه به تقاطع‌های تاریخ خوراک و تاریخ جهان پرداخته‌ام تا پرسش ساده‌ای را به میان آورده باشم: کدام خوراک بیشترین سهم را در شکل دادن به جهان کنونی ما داشته است و چگونه؟ بخش‌های مختلف این کتاب به ترتیب عبارت اند از: سرآغاز، بخش نخست: شالوده خوراکی تمدن، بخش دوم: خوراک و ساختار اجتماعی، بخش سوم: بزرگراه های جهانی به سوی خوراک، بخش چهارم: خوراک، انرژی و صنعتی شدن، بخش پنجم: خوراک جنگ افزار است، بخش ششم: خوراک، جمعیت و پیش رفت، سخن پایانی. این کتاب با ۲۳۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.