Logo3
پوتوس

از گیاهان بالا رونده همیشه سبز است با برگ‌های جوان تخم مرغی شکل و نوک تیز ولی برگ‌های مسن آن به صورت قلبی شکل در‌ می‌آید. کاملا مقاوم به سایه است و ازدیاد و نگهداری این گیاه بسیار آسان می‌باشد.

مراقبت: نور متوسط
آب: متوسط و خاک باید همیشه مرطوب و در هر بار آبیاری نباید آب زیاد داد.
رطوبت نسبی هوا: متوسط در حدود 70-50درصد.
ازدیاد: قلمه شاخه از انتهای گیاه به طول 10 سانتی متر از اواخر بهار تا اواسط تابستان در درجه حرارت 24-21
کود: 3 گرم در لیتر هر هفته یک بار از فروردین تا آبان‌ماه.
نوع خاک: مخلوطی از خاک باغچه، خاک برگ وماسه.

 

ماه رویان شماره : 320