Logo3
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شیرازی

 

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شیرازی

 

ماه رویان/ نرگس فرجام
روزهایی را در جامعه میگذرانیم که هر روز مشکلی به مشکلات افزوده میشود و به دلیل فشار کمبودهای زندگی و مشکلات گاهی شاهد و وجود نوع جدیدی از زندگی ها در جامعه هستیم.
ازدواج سفید و یا هم باشی دختران و پسران نوع جدیدی از زندگی در جامعه امروز ماست که خطری جدی محسوب میشود. این نوع سبک زندگی مشترک را شاید بتوان شکلی غیرقانونی و غیرشرعی و غیرعرفی از با هم بودن دانست که برخی از جوانان یا حتی افراد میانسال جامعه در حال تجربه آن هستند.
در همین خصوص ماه رویان گفتگویی با حجت الاسلام مرتضی شیرازی، مسئول دفتر آیت ا.. العظمی شیرازی تهیه کرده است تا بیشتر در جریان این مسئله قرار گیریم.
مهمترین عامل  برای گسترش این نوع زندگی مشترک در جامعه چه چیزی میتواند باشد؟


شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین عاملهای ازدواج های سفید و یا هم باشی دختر و پسر در زیر یک سقف بدون عقد و ازدواج وجود دفترچه های ازدواج با قوانین دست و پاگیر است زیرا که شاهد این مسئله هستیم که بعد از تدوین این دفترچه های  ازدواج که برای  انسجام بخشیدن به خانواده ها که با نیت خیر بوده باعث شده که آمار طلاق به مراتب بیشتر شود. متاسفانه به جای قالب کردن مسائل عاطفی فکر کردیم که با قوانین دست و پاگیر میتوانیم زوجین را به شکلی مجبور کنیم که در کنار هم زندگی را ادامه دهند در حالی که میبینیم که امروز زندان های ما پر است از افرادی که تن به ازدواج داده اند.
چرا امروزه جوانان جامعه میلی به ازدواج ندارند؟
یکی از دلایلی که دخترها و پسرهای امروز کشورمان تن به ازدواج نمیدهند این است که میگویند که چرا خودم را به دردسر بیندازم! این طرز تفکر از مشکلاتی نشات میگیرد که در جامعه امروز برای جوانان وجود دارد و باعث دلزدگی آنها نسبت به ازدواج میشود.
پدیده «ازدواج سفید» در جامعه ما چه پیامدهایی را می تواند به همراه داشته باشد؟
یکی از مهمترین پیامدها از بین رفتن چهارچوب خانواده است، چون در هم خانگی هیچ وقت خانواده شکل نمی گیرد.  یعنی هیچ کدام از طرفین شکل دهنده این نوع زندگی ها نسبت به هم مسئولیت اجتماعی را احساس نمی کنند برای همین خانواده در معنای حقوقی شکل نمی گیرد  و در این صورت هیچ کارکرد مثبتی را از این جمع ها  به عنوان خانواده نمی توان انتظار داشت.
تلویزیون با توجه به اینکه مخاطبان میلیونی و از هر قشری دارد چه نقشی می تواند برای پیشگیری از رواج این پدیده داشته باشد؟
باید روی نوع و روش  فرهنگ سازی  که قرار است از رسانه منعکس شود کار شود به نحوی که دید و نظر خانواده های سنتی را بسته تر نکند چون بسته تر کردن فضا برای این نوع خانواده ها باعث میشود که میل و رغبت به رهایی  بیشتر شود و پیامدهایش همین چیزی می شود که  از آن به عنوان «ازدواج سفید» یاد می شود، زیرا  فرهنگ سازی نادرست باعث میشود چهارچوب های خانوادگی در خانواده های سنتی را به خاطر فرار از احتمال ترغیب بچه ها  به این شکل از زندگی محدود تر کند که همین محدودیت های نادرست باعث بروز مشکلات میشود. بنابراین فرهنگ سازی از طریق رسانه کار فوق العاده ظریف و سختی است.
آیا ازدواج موقت میتواند جای ازدواج سفید را در جامعه بگیرد؟
با توجه به اینکه با کسانی که به ازدواج سفید تن می دهند موافق نیستم اما به آنها حق میدهم.   نسبت به ازدواج موقت نظر مثبتی دارم، اما متاسفانه در جامعه دید خوبی نسبت به این موضوع وجود ندارد. امروز برای اینکه ازدواج موقت مورد سو استفاده قرار نگیرد قوانین بسیار مناسبی  تدوین شده است اما تا اسم از ازدواج موقت می آید همه با یک عمل انفعالی برخورد میکنند و فرد را بیحیا و هرزه می نامند و در جامعه اینطور جا افتاده است که هر کسی ازدواج موقت کند فرد روسپیگر و هرزه ای است.آیا ازدواج سفید میتواند راه حلی برای این معضل باشد؟ فرمایش حضرت علی(ع) است که اگر بحث ازدواج موقت به فراموشی سپرده نمیشد کسی مرتکب عمل زنا نمیشد بنابراین اگر به مفهوم واقعی ازدواج موقت نگاه کنیم آرامش دو جنس مخالف برای یک مد ت کوتاه است که باعث میشود زنایی که خیر و برکت را از جامعه بیرون میکند از بین برود و با عمل ازدواج شرعی خیرو برکت به جامعه روی می آورد و به همین خاطر من موافق بر ایجاد خانه های عفاف هستم.