Logo3

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، توران میرهادی از پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان کشور را به عنوان نامزد دریافت بخش نویسندگی جایزه آستریدلیندگرن 2016 ارزشمندترین جایزه این حوزه معرفی کرد. آسترید لیندگرن، نویسنده شهیر سوئدی و صاحب کتاب هایی چون پی پی جوراب بلند و کارلوس روی پشت بام است که در سال 2002 میلادی و در سن 94 سالگی دار فانی را وداع گفت. دولت سوئد در راستای گرامی داشت یاد وی مسابقه ای جهانی را به نام وی پایه گذاری کرده که هر ساله در این کشور برگزار می شود. هدف از اهدای این جایزه تقویت و بالا بردن کیفیت در ادبیات کودک و نوجوان و ارتقاء حقوق کودکان در جهان نام برده شده است. پیش از این هوشنگ مرادی کرمانی، مصطفی رحماندوست، پژمان رحیمی زاده به عنوان دیگر هنرمندان ایرانی از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان سه شورای معرفی کننده نویسندگان و فعالان عرصه ادبیات کودک و نوجوان کشور به جایزه آستریدلیندگرن و همچنین جایزه هانس کریستین اندرسون که از آن به عنوان نوبل ادبیات کودک و نوجوان نیز نام برده می شود معرفی شده بودند.