Logo3

حالا دیگر عمر دولت اول حسن روحانی به سرازیری افتاده است، بیش از هزار روز تلاش، فراز و نشیب‌ها و ناملایمت‌ها پشت سر گذاشته شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که حسن روحانی در برخی موارد ناچار شد تا با دست خالی و تنها با کمک تعداد اندکی از همراهان خود در دولت مسیر رو به جلو گفتمان اعتدال را تسطیح کند.حسن روحانی که مسیر حضورش در انتخابات با همیت و همراهی برای افراد شاخص در گفتمان سیاسی کشور ترسیم شد در ادامه راه با چالش‌های فزایندهای رو به رو گشت .

از یک سو در سیاست خارجی مردان بسیار با تجربه‌ای داشت که خیال او را از دو جهت برای پیشبرد اهداف دولت و نظام راحت می‌کرد و از سوی دیگر در سیاست داخلی با مجلس روبرو شد که با دخالت‌های فزاینده خود دائماً چارچوب‌های عملکردی قوه مجریه را خدشه‌دار می‌کردند. با این وجود فضای گفتمانی روحانی در این سه سال به خوبی رشد پیدا کرد و برخی نیروهایی که از سوی وی برای انجام امور در نظر گرفته شده بود اگر هم دل در همراهی با تفکر او نداشتند ناچار به همراهی با قطار دولت شدند.

واقعیت آن است که روحانی از چند جبهه با دستان بسته وارد کارزار مدیریت کشور شد. در جبهه سیاست بین‌الملل به شدت راه‌ها برای ارتباط برون‌مرزی او بسته بود. در حوزه اقتصاد تمامی شاه‌راه‌های اقتصادی به دلیل عملکرد نادرست گذشتگان و تحریم‌های ظالمانه مسدود شده بود. در جبهه مدیریت وزرای کارآمدی که او امید به گره‌گشایی آن‌ها در برخی وزارتخانه‌ها داشت باشد با دلواپسی‌های مجلس نهم روبرو شدند.
روحانی در مدیریت استان دهم با چالش‌های جدی روبرو بود بسیاری از کسانیکه در دولت قبل به دلیل نوع تفکرات خانه‌نشین شده بودند امکان بازگشت به مدیریت اجرایی برایشان فراهم نبود و سبد انتخاب روحانی محدود به افرادی شد که یا بازماندگان دولت قبل بودند و یا در دولت قبل گفتمان خود را تغییر دادند و با آمدن تدبیر و امید بر سپهر سیاسی ایران بار دیگر تفکر سیاسی خود را دچار تغییر کردند. در کنار تمامی این مشکلات روحانی برای انتخاب مدیران خود در سطح
وزارتخانه‌ها، استان‌ها ادارات کل و ... با چالش دخالت‌ها و اقشارها روبرو شد و این شرایط باوری را به وجود می‌آورد که در آن باید اعتراف کرد سرزمین سوخته دولت بار دیگر نهال کاری شده و برای ثمردادن آن باید دوران گذار را پشت سر گذاشت.در این دوران گذارهمانطور که در سه سال گذشت همراه و غیر همراه از هم شناخته شد به نظر می‌رسد فضای تربیت نیرو و فرصت برای عرض اندام حامیان تفکر اعتدال فراهم می‌شود و سردرگمی‌های دولت اول روحانی پایان می‌یابد.
قطعاً در دولت آینده رییس جمهور فعلی آنقدر تجربه به دست آورده است که آزمون و خطاهای گذشته تکرار نشود و به جای فرصت دادن غیر همراهان فرصت را تنها در اختیار همراهان تفکر خود قرار می‌دهد در واقع کاشته‌های حسن روحانی در دولت دوم اول شروع به سبز شدن خواهد کرد و پس از آن نیز ثمردهی آن آغاز خواهد شد. نباید فراموش کرد که این دولت میراث‌دار سرزمین سوخته‌ای است که از همان ابتدا هم برای سرسبزی آن امید به هیچ معجزه‌ای نبود آقای روحانی آنقدر باهوش است که در سال‌های آینده برای آنکه جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند ژنرال‌های بازی سیاسی خود را تغییر دهد و خیلی خوب متوجه است که در
سال‌های آینده چاره‌ای جز تغییر در بسیاری از نیروها پیش رویش نیست فقط در این شرایط است که او امیدوار خواهد بود که تمامی چالش‌ها، تلاش‌ها، تهدیدها و عملکردهایش به ثمر خواهد نشست.
* صاحب امتیاز و مدیر مسئول

ماه رویان شماره : 332