Logo3

ديدار فينال ليگ واترپلو بين دو تيم دانشگاه آزاد و سپاهان انجام شد كه شاگردان عليرضا شهيدي موفق شدند حريف اصفهاني را 17-12 شكست داده و خود را به عنوان قهرمان جديد واترپلو ايران معرفي كنند. دانشگاه آزادي‌ها بدون حتي يك باخت موفق شدند قهرماني ليگ را به دست آورند اما تيم نفت اميديه قهرمان دوره قبل با شكست تيم شهيد شهبازي زنجان، عنوان سومي رقابت‌ها را كسب كرد.