Logo3

ریوالدو باربوزا هافبک برزیلی یک شوتزن قهار است که از پشت محوطه جریمه حریفان شوت‌های خطرناکی را روانه دروازه‌ حریفان می‌کند. ریوالدو باربوزا دی سوسا هافبک برزیلی جدید استقلال است که با آبی‌های پایتخت به توافق رسیده است. در فیلم‌ها و تصاویری که از این هافبک برزیلی منتشر شده است، مشخص است که وی از تکنیک بالایی برخوردار است و یک شوت‌زن قهار است. ریوالدو به خوبی چارچوب شناس است و از پشت محوطه جریمه در صورتی که فرصتی بدست آورد می‌تواند با شوت‌های قدرتمند خود دروازه هر حریفی را تهدید کند. وی مانند اکثر بازیکنان برزیل از تکنیک قابل قبولی برخوردار است و البته در درگیری‌های میانه میدان هم جنگنده ظاهر می‌شود. در فیلم‌هایی که از این بازیکن 181 سانتی‌متری منتشر شده، مشخص اشت که این برزیلی از قدرت تکل زنی بالایی برخوردار است و به خوبی می‌تواند در کارهای دفاعی هم برای تیم مظلومی کمک‌رسان شود. آخرین تیمی که او در آن به میدان رفته فیگوئرنزه برزیل است که در آن با شماره 7 حضور داشت.