Logo3

کتایون اشرف مربی تیم ملی اسلالوم بانوان ایران پس از کسب جایزه پاروی طلایی به عضویت آکادمی جهانی قایقرانی در آمد. به نقل از فدراسیون قایقرانی، اعضای آکادمی جهانی قایقرانی هر ساله با رای خود، بهترین های قایقرانی در 7 بخش را انتخاب می کنند. بر این اساس برترین قایقرانان فعلی و قبلی در سطح جهان به عنوان اعضای این آکادمی فعالیت می کنند و کتایون اشرف نیز پس از دریافت جایزه پاروی طلایی در بخش رشد و توسعه قایقرانی به عنوان عضو ثابت این آکادمی انتخاب شد. اشرف از دوره بعد این آکادمی به عنوان یکی از اعضا در رای گیری های آن شرکت خواهد کرد.