Logo3

آب شرب اردبیل بر خلاف ادعاها مطلوب است


نماینده مجری طرح‌های آبرسانی استان اردبیل گفت: آب شرب اردبیل به‌رغم برخی ادعاها و فضاسازی‌های کاذب از مطلوبیت برخوردار است که رفته‌رفته نیز بر کیفیت آن افزوده می‌شود. جبرائیل رمضانی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده نیاز آب اردبیل در افق آینده بیش از 60 میلیون متر‌مکعب است که در برنامه‌ریزی‌ها به‌دنبال دستیابی به این هدف تعیین شده هستیم.
نماینده مجری طرح‌های آبرسانی استان اردبیل یادآور شد: به‌دلیل افت آب‌های زیرزمینی در اردبیل با وجود اینکه سد یامچی برای اهداف کشاورزی طراحی و اجرایی شده بود 20 میلیون متر‌مکعب از ذخیره این سد به آب شرب اختصاص یافت که در سال 85 تصفیه‌خانه آب شرب اردبیل به ظرفیت تولید 1200 لیتر در ثانیه و 25 کیلومتر خط انتقال آب به شهر اردبیل با لوله بتنی اجرا شده است تا آب بعد از تصفیه به شهر اردبیل برسد.


رمضانی بیان کرد: برای ذخیره آب 100هزار متر‌مکعب مخزن که در شهر اردبیل احداث شده و آب از طریق شبکه توزیع در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
رمضانی در مورد کیفیت آب شرب اردبیل نیز عنوان کرد: کیفیت آب شرب تمام نقاط شهر توسط سیستم کنترل و تله‌مترینگ به صورت آنلاین از لحاظ کلر، کدورت و فشار اندازه‌گیری می‌شود و این تاسیسات با ارزش 80 میلیارد ریال احداث شده است.

بازرسی‌ها از ادارات و نهادهای دولتی اردبیل تشدید می‌شود


مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزیابی استانداری اردبیل از تشدید نظارت و بازرسی از عملکرد ادارات و نهادهای دولتی در استان اردبیل خبر داد. علی یزدانی اظهار کرد: برای بهبود کارایی و تکریم ارباب رجوع بازرسی‌ها از ادارات و نهادهای دولتی استان تشدید خواهد شد.
یزدانی بر حمایت و معاضدت قضایی مدیران و کارکنان ادارات برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 17 بازرسی و ارزیابی عملکرد از سال آینده خبر داد.