Logo3

شیراز

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری شیراز گفت: این شهرداری به عضویت اتحادیه شهرهای تاریخی جهان
که مهم‌ترین اتحادیه برای میراث تاریخی شهرها محسوب می‌شود، در آمده است. هاشم مظاهری‌زاده افزود: این اتحادیه، مهم‌ترین سازمان بین‌المللی حکومت‌های محلی برای میراث تاریخی شهرها به شمار می‌آید و هدف آن حفظ این میراث و آگاه‌سازی برای حفظ هویت تاریخی شهرها است. وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش دیپلماسی شهری در توسعه شهر و جذب گردشگر افزود: تبادل دانش و تجربه درباره حفظ بناهای تاریخی و چگونگی معرفی و استفاده از این ظرفیت‌ها از جمله دستاوردهای این عضویت است. عضویت در اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، عرصه همکاری را در زمینه‌های تخصصی به وجود آورده که برای بهره‌گیری از آن، همه باید همکاری کنند.
وی با اشاره به برگزاری همایش دوسالانه این اتحادیه گفت: شیراز این قابلیت و ظرفیت را دارد که در سال 2017 میزبانی این نشست را بر عهده بگیرد.

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}http://mah-rooyan.ir/publish/pdf/303.pdf{/aridoc}