Logo3
واردات 700 پورشه توسط یک زن روستایی

مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک ایران با تشریح جزییات الکترونیکی بخش‌های مختلف گمرک ایران، گفت: از فواید الکترونیکی شدن گمرک این است که مشخص شد عده‌ای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای استفاده می‌کنند. سامانه‌های الکترونیکی به کاهش فساد و جلوگیری از جعل اسناد و شفاف‌سازی بخش‌های مختلف در گمرک ایران کمک کرده است.


علی بعیدی همچنین به اطلاعات کشف شده در خصوص افرادی اشاره کرد که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف استفاده می‌کرده‌اند و گفت: خانمی که در یکی از روستاهای ایران زندگی می‌کند و سرمایه‌اش کمتر از 100 هزار تومان است با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه وارد کرده است که این موضوع به دلیل نداشتن اطلاعات شفاف صورت گرفته است.

ماه رویان شماره : 322